آلبوم ملاقات با دوزخیان


http://s1.picofile.com/file/6219507042/Mastan_Homay.jpg


مستان و همای


کیفیت: عالی

1  من از جهانی دگرم ...

Size: 10.7 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  سنتور و آواز ...

Size: 7.6 Mb 
         Server:
Pico.F         ..........  Download
-----------------------------

3  تصنیف چهار گاه ...

Size: 6.0 Mb           Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

4   تار و آواز ...

Size: 10.3 Mb         Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

5   پندم ای زاهد مده ...

Size: 6.7 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

6   توبه ها را بشکنیم ...

Size: 6.8 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

7   ملاقات با دوزخیان ...

Size: 8.2 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

8   نی و آواز ...

Size: 5.0 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

9   اسیران قفس ...

Size: 4.0 Mb          Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------